Press "Enter" to skip to content

Jag övar min svenska, Senaste inlägg, Svearike

Vad håller Sverige på?

Det vet jag inte, men jag har samlat på våra Twitter-listor ungefär 1‰ av personer som bärar Sveriges tre vanligaste efternamn.

Räknar man bärare av de tre vanligaste efternamn i Sverige, har man ungefär 730 000 personer. Ungefär 800 av dem har jag samlat på våra Twitter-listor.

Min nyaste lista, Karlsson-Carlsson-listan, är färdig och har 250 medlemmar. Redan tidigare har jag skapat Andersson- och Johansson-listorna. Båda har 280 medlemmar. Mer än 95 % av listornas medlemmar bor i Sverige.

På Twitter är det lättast att hitta journalister och medieprofiler, IT-experter och företagare. Lärare och bibliotekarie är också vanliga yrken, har jag märkt. Om det nu är sant vad man skriver under sin profil.

Enligt statistiska centralbyron finns det i Sverige 251 621 personer med efternamnet Andersson, 251 495 med efternamnet Johansson och 223 151 med efternamnet Karlsson.

Om man räknar antalet bärare av ett hundra vanligaste efternamn i Sverige, har man ungefär tre miljoner personer.

Är du på Twitter? Ta en titt på våra listor:
Andersson-listan
Johansson-listan
Karlsson-Carlsson-listan

Andra avisor om svenskor på Twitter:
SvD 12.03.2013: Twitter har blivit var mans röst

Inlägg 48/100 av min blogg “Jag övar min svenska” för #blogg100

Dela!


© 2023 Nordpol Produktion, Cheatingu Consulting och Finska Nyhetscirkus, BOX 1047, 00101 HELSINGFORS, FINLAND | Nyhetscirkus är en internationel satirisk webzine, dvs en gratistidning på nätet | Ansvarig utgivare: Gilbert Granholm | ISSN 1798-5048 | Humör, komik, satir, parodi, travesti och andra slags av burlesk jonglering med text och bild började vi med sajten cheatingu.com år 2004 | Integritetspolitik