Press "Enter" to skip to content

Jag övar min svenska, Senaste inlägg, Svearike

De magnifika Anderssons

Andersson är Sveriges vanligaste efternamn. Det finns 251 621 människor i landet med efternamnet Andersson. Vad håller de på att göra, har jag några gånger undrat. För att ta reda på saken, har jag skapat en Andersson-lista på Twitter.

På vår lista har jag samlat 280 Anderssons, vilka vi redan följer här på Nyhetscirkus. På den listan har vi alltså ungefär 0,1 %, dvs 1‰ av Sveriges Anderssons. Ca 270 av listans medlemmar bor i Sverige, ett par i Norge, Finland eller Danmark. En eller två i Tyskland, England eller USA.

Nu kan jag ta reda på, hur står det till med de där namnbärarna, som twittrar. Om dom nu bärar efternamnet Andersson eller existerar i verkliga livet. Nu ska vi se. Kolla listan, om du vill! Hittar du inte dig men vill du vara med på listan, kan du kommentera vår tweet: @nyhetscirkus och vi ska lägga dig till i vår Andersson-lista.

(Hmm, pluralformen av namnet Andersson? Är det Anderssonar?)

Information om efternamnet Andersson på nätet:
Statistiska centralbyron: Efternamn, Top 100

Inlägg 42/100 av min blogg “Jag övar min svenska” för #blogg100

Dela!


© 2023 Nordpol Produktion, Cheatingu Consulting och Finska Nyhetscirkus, BOX 1047, 00101 HELSINGFORS, FINLAND | Nyhetscirkus är en internationel satirisk webzine, dvs en gratistidning på nätet | Ansvarig utgivare: Gilbert Granholm | ISSN 1798-5048 | Humör, komik, satir, parodi, travesti och andra slags av burlesk jonglering med text och bild började vi med sajten cheatingu.com år 2004 | Integritetspolitik