Press "Enter" to skip to content

Epäerotiikka

Tarkastusviraston raportti leivänmuruista

Aivan aluksi on Valtiontalouden tarkastusviraston näkökannalta todettava, että vaimossani havaittu leikkuulaudalla olevien leivänmurujen aiheuttama ärsyyntyminen ja sen seurauksena parisuhteeni epäjatkumo eivät tulleet yllätyksenä.

Leikkuulaudalla oli jatkuvasti leivänmuruja.

Olenkin suorittanut henkilökohtaiseen tarkastussuunnitelmaani sisältyneen valtionavustuksella toteutunutta hanketta koskeneen tarkastuksen. Totean lyhyesti ja luettelomaisesti, viitaten sisä-, ulko- ja keskiväliministeriön aiheeseen liittyvien muiden tutkimusraporttien ala- ja yläviitteisiin, sivulauseisiin, rivien väleihin, ja/tai edellämainittujen loppuraportteihin ja niitä koskeviin päätösehdotuksiin kintaalla, että valtionavustuksen kohderyhmän puitteissa tai niiden ulkopuolella, joku todennäköisesti jätti muruja leikkuulaudalle.

Edellä mainitsemani tarkastus on tehty tarkastusviraston voimassaolevien tarkastusohjeiden mukaisesti. Tarkastuksen perusteella annan täten tarkastuskertomuksen, joka lähetetään internetiin, sekä sisä-, ulko- ja keskiväliministeriön loppuraporttilautakunnan puhemiehistön tarkastusviraston edustuston virallisen tarkastajan serkulle tarpeen vaatiessa tai ilmankin.

Tarkastuskertomukseni syvempi tarkoitus on päästä erään epämääräisen verkkoyhteisön kirjoituskilpailun voiton kautta palkintona jaettavien uusien pitkien kalsareiden omistajaksi, sillä nykyisten ainokaisteni hankinnasta onkin jo aikaa, niin että päivä paistaa vääristä kohdista läpi, sekä myös palkintona jaettavan Reviisori-julkaisun vuosikerran vastaanottajaksi varsinkin, kun kyseessä on ilmaislehti.

Kotitalouteni finanssipolitiikan tietoperustan ja vaikuttavuuden ulkoisessa tarkastuksessa varsin hyvin ilmenevät ne tosiseikat, jotka ovat estäneet taajemmat kalsarihankinnat tähän asti.

Vaimoni on kitupiikki.

Tämän tarkastusraporttini puitteisiin kuuluu siis parisuhteeni viitekehys. Selvyyden vuoksi on todettava, että edellä mainittu parisuhde voidaan nykyisessä sisäpoliittisessa infrastruktuurissa, ja siihen liittyvässä ilmapiirin sekä suhdanteiden muutoksessa luokitella menneen talven lumiksi.

Loppuraporttini johtopäätöksessä tulen tai saatan tulla käsittelemään leivänmurujen jäämistä leikkuulaudalle leivänmurujen yleisen viitekehyksen tai leikkuulaudan puitteissa tai niitä ilman, mutta vain, mikäli tarve niin vaatii. Syvempi analyysi leivänmuruista tai niiden ekofyysisestä olemuksesta, tai niiden eksistenssin oikeutuksesta leikkuulaudan välittömässä läheisyydessä yksityisomistuksessa olevan asunnon keskiössä jääköön analyytikkojen tutkimuskohteeksi.

Huomattakoon, että kyseinen leikkuulauta tai siinä mahdollisesti olleet leivänmurut eivät nykykatsantokannan mukaan edusta yleistä mielipidettä, vaan niitä voidaan pitää yksinomaan hyvin rajallisen kohderyhmän käsitemaailman tuotoksena.

Itse se ne murut siihen aina jätti, minä vain harvoin.

Kun lähempi tilanneanalyysi leivänmuruprosessin syntyajankohdan näkökannalta katsottuna osoittaa, että murut olivat mitä todennäköisimmin ilmaantuneet edellämainitulle leikkuulaudalle allekirjoittaneen ollessa yleisestikin katsottuna erittäin arvostetussa korkeakoulupohjaa ja tavallista epätavallisempaa älyä vaativassa valtiontalouden tarkastusvirastossa osoitetussa virkatehtävässä valtionvirastoissa noudatettavana työaikana, totean, että muut mahdolliset analyysit murujen syntyajankohdan tai niiden jättäjän henkilöyden määrittämiseksi ovat virheellisiä.

Koska mainittu muruprosessi ja niiden esiintymistaajuus on julkisuudessakin esitetyissä kommenteissa liitetty väärään viitekehykseen, joka puolueettomien tutkimuslaitosten tarkemmassa tarkastusprosessissa ei voi jäädä huomiotta, katson asialliseksi pyytää saada tuoda julkisuuteen eräitä seikkoja, jotka voivat johtaa tulkintoihin, joita voidaan käyttää, ja joita onkin jo käytetty tavoilla, joita voidaan pitää epäedullisina parisuhteeni kehittymiskaaren tulevaisuuden näkökannalta.

Vaimo sitten pakkasi kamansa ja lähti.

Näihin kuviin, tunnelmiin, ja tietoperustaan viitaten kyseinen parisuhdesuhdanteen suotuisan nousujohteisen elinkaaren epäjatkumo, johon yllämainitut leivänmurut ja/tai leikkuulauta niiden välittömässä läheisyydessä, sekä varsinkin niiden mainitsematta jättäminen taholtani, eivät kaikesta todennäköisyydestä huolimatta tuottaneet positiivista vastakaikua viitekehyksen puitteissa, mikä kieltämättä jätti kohtalaisen alavireisen vaikutuksen allekirjoittaneen mentaliteettiin, mutta vain hetkeksi.

Muijasta eroon pääsy oli suunnaton helpotus.

On totta, minkä tarkempi puolueeton lähianalyysikin todenperäisesti osoittaisi, että fyysinen olemukseni on ulko-, sisä- ja keskiväliministeriön minkä tahansa näkökantaraportin näkökannalta katsottuna vain noin 87,7 kilogrammaa ylipainoinen oman elopainoni lisäksi, mutta pääsääntöisesti ainoastaan ylä- ja alavartalon välisen vartalo-osuuden puitteissa. Lisäksi on syytä mainita, että vaimoni tarkastushavainnot fyysisestä olemuksestani esiin pyrkivästä hajusta ovat vain suuntaa-antavia.

Nautin vapaudesta, kun muija ei ole kimpussa koko ajan.

Suhdannekatsauksen lähempi tarkastelu osoittaa, että näin muodoin nykyolosuhteissa allekirjoittaneelle jää merkittävästi paremmin aikaa perehtyä tarkastuslaitoksen ulkoisiin, sisäisiin ja keskivälin tarkastustoiminnan tuloksellisuustarkastusten riskianalyysien tarkastukseen pelkät kalsarit jalassa, eikä kukaan motkota.Tykkäsitkö jutusta? Tietosuojadirektiivin vuoksi Tykkää-nappula näkyy tämän rivin yläpuolella vain jos olet kirjautunut Facebookiin ja hyväksynyt sen asetusten evästevalikosta valinnaiset evästeet.

Info Mediatiedot Toimitus Toimittajaksi Kauppa International

© 2021 Suomen Uutissirkus & Cheatingu Consulting & Pohjoisnapa-tuotanto, BOX 1047, 00101 HELSINKI, FINLAND | Uutissirkus on kansainvälinen ilosanomalehti verkossa eli satiirinen ilmaisjakeluverkkolehti | Vastaava päätoimittaja: Gilbert Granholm | ISSN 1798-5048 | Huumori, komiikka, satiiri, ajankohtaissatiiri, parodia, travestia ja muu burleski jonglööraus alkoi cheatingu.com -sivustolla vuonna 2004 | Entries (RSS) | Käytämme evästeitä, jotta kaikki liikehtimisenne internjetissä taltioituisi mahdollisimman moneen paikkaan ja edistäisi meidän ja etenkin yhden jos toisen muunkin tahon puuhailuja, jotka kaikki totta tosiaan kestävät päivänvalon, niin että eipä tässä sitten muuta kuin jatkat surffailua ja näin osoitat hyväksyväsi kaiken edellämainitun, mutta toisin kuin jokseenkin kaikki muut voit toki lukaista vielä tietosuojaselosteemme.