Press "Enter" to skip to content

Jag övar min svenska, Senaste inlägg

De magnifika Johanssons

Johansson är det näst vanligaste efternamnet i Sverige. Det finns 251 495 Johanssons i landet. Vad håller de på att göra, kan du nu ta reda på, eftersom i dag har jag skapat en Johansson-lista på Twitter.

På listan har jag samlat 273 Johanssons, vilka vi redan följer här på Nyhetscirkus. På den listan har vi alltså ungefär 0,1 %, dvs 1‰ av Sveriges Johanssons. Nästan alla av listans medlemmar bor i Sverige. Minst 260 av dem, om de nu över huvud taget existerar.

Kolla listan, om du vill! Hittar du inte dig fast du bärar namnet Johansson och vill vara med, kan du kommentera vår tweet: @nyhetscirkus och vi ska lägga dig till i vår Johansson-lista.

Och i morgon då? Ska jag fortsätta med efternamnet Karlsson (223 151 bärare i Sverige)? Vet inte. Vi ska se. Om inte i morgon kanske övermorgon. Eller senare.

Information om efternamnet Johansson på nätet:
Statistiska centralbyron: Efternamn, Top 100

Inlägg 43/100 av min blogg “Jag övar min svenska” för #blogg100

Dela!


© 2023 Nordpol Produktion, Cheatingu Consulting och Finska Nyhetscirkus, BOX 1047, 00101 HELSINGFORS, FINLAND | Nyhetscirkus är en internationel satirisk webzine, dvs en gratistidning på nätet | Ansvarig utgivare: Gilbert Granholm | ISSN 1798-5048 | Humör, komik, satir, parodi, travesti och andra slags av burlesk jonglering med text och bild började vi med sajten cheatingu.com år 2004 | Integritetspolitik