Press "Enter" to skip to content

Innovationer, Jag övar min svenska, Senaste inlägg

Ta tre bilar och betala för en!

Vill du ta tre bilar och betala för en? Tre olika bilar och bara ett pris, en försäkring, en skatt och en garagehyra! Det här är din chans!

“Ford-lastvagnen betingar lägre pris än någon annan lastvagn i världen. Detta påstående kräver intet bevis. Ni vet det redan”, konstaterar Ford Motor Company i sin broschyr “Ford – det ekonomiska transportmedlet världen runt” år 1926.

“Men Ni önskar fakta, varför det är så. Ni önskar övertyga Eder om orsaken till detta låga pris.”

“Det första skälet är standardisering, ty standardisering är den säkraste vägen till tillverkningsekonomi. Det andra är enkel konstruktion — ingeniörssnillets arbete. Det tredje är den onödiga, fördyrande detaljens och metallens uteslutning — resultatet av väldiga och oupphörliga vetenskapliga undersökningar.”

Det här är inlägg 32/100 av min blogg “Jag övar min svenska” för #blogg100© 2024 Nordpol Produktion, Cheatingu Consulting och Finska Nyhetscirkus, BOX 1047, 00101 HELSINGFORS, FINLAND | Nyhetscirkus är en internationel satirisk webzine, dvs en gratistidning på nätet | Ansvarig utgivare: Gilbert Granholm | ISSN 1798-5048 | Humör, komik, satir, parodi, travesti och andra slags av burlesk jonglering med text och bild började vi med sajten cheatingu.com år 2004 | Integritetspolitik