Press "Enter" to skip to content

Ännu mer provkörning

Pipulai paulipai piupali paupali liirum laarum eelin keelin och annan nonsens. Är ert modersmål svenska är vi nästan säker på att ni har svårigheter med er finska. Det är även möjligt att ni inte als kan finska.

»

Vi håller på att testköra

Det här är en test. Det vill säga ett prov. Vi håller på att testköra det här systemet. Eller säger man den här systemen? Vi har många svårigheter när vi försöker skriva på svenska. Det är inte lätt.

»
© 2018 Nordpol Produktion, Cheatingu Consulting & Finska Nyhetscirkus, BOX 1047, 00101 HELSINGFORS, FINLAND
Nyhetscirkus är en internationel satirisk webzine, dvs en gratistidning på nätet | Ansvarig utgivare: Gilbert Granholm
ISSN 1798-5048 | Humör, komik, satir, parodi, travesti och andra slags av burlesk jonglering med text och bild började vi
med sajten cheatingu.com pår 2004 |